Κρατήστε με ενήμερο για τα Pet Awards 2025

Pet Awards 2023

Υπηρεσίες

Pet Interest & Περιβάλλον

Pet Interest


PET INTEREST η Ελληνική Εταιρία που επιτυχημένα εξάγει σε 15 χώρες τα τελευταία 12 χρόνια, απαντά με την δική της φιλοσοφία τόσο σε ποιότητα όσο και σε οικολογική ευαισθησία. Δημιουργεί συνεχώς προϊόντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να αποκτήσουν μια νέα χρήση!