Κρατήστε με ενήμερο για τα Pet Awards 2025

Pet Awards 2023

Υπηρεσίες

ivet

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Η εφαρμογή ivet είναι μία πλήρης εφαρμογή λειτουργίας καλύπτοντας τις ανάγκες ενός Κτηνιατρείου και μίας μεγάλης Κτηνιατρικής Κλινικής. Η εφαρμογή λειτουργεί μέσω Browser σε Windows Android και iOS. Τα δεδομένα της εφαρμογής είναι αποθηκευμένα στο Cloud και υπάρχει πρόσβαση στην εφαρμογή 24 ώρες. Για την σύνδεση στην εφαρμογή χρειάζεται Internet και υπάρχει αυτόματη διαδικασία Backup. Η εφαρμογή παρέχεται ως SaaS, ετήσια ενοικίαση χρήσης και διαθέτει το σύνολο των εξετάσεων για τα ζώα συντροφιάς. Καλύπτει όλο το φάσμα των ενεργειών νοσηλείας και όπου υπάρχουν προεπιλεγμένες τιμές ο χειριστής επιλέγει από λίστα έτοιμη. Τα δεδομένα κάθε κτηνιατρείου ή κλινικής είναι σε αποκλειστική χρήση και δεν εμπλέκονται μεταξύ τους. Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης αρχείων με απεικονιστικές εξετάσεις και δυνατότητα επικοινωνίας με αιματολογικά και βιοχημικά εργαστήρια για αυτόματη εισαγωγή δεδομένων εξετάσεων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για ταυτόχρονη χρήση από πολλαπλούς χρήστες.