Κρατήστε με ενήμερο για τα Pet Awards 2024

Pet Awards 2022

Προϊόντα για Κατοικίδια (εκτός από σκύλους και γάτες)

Woof Together Academy

Woof Together


Η Woof Together Academy είναι η πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε ειδικά για επαγγελματίες φιλοξενίας, καλύπτοντας όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη φιλοξενία κατοικιδίων: πολιτική κατοικιδίων, πρωτόκολλα καθαριότητας, υποδοχή και φιλοξενία πελατών με κατοικίδια, διαχείριση κρίσεων, κανονισμοί χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, και πολλά άλλα, μέσω 67 κατανοητών εκπαιδευτικών βίντεο υποτιτλισμένα σε 6 γλώσσες, workshops και quiz κατανόησης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης, εμπλουτίζοντας έτσι το βιογραφικό τους σημείωμα.