Κρατήστε με ενήμερο για τα Pet Awards 2025

IQ BOX VAN

OLYMPIC

Η Olympic, μέλος του Ομίλου Metallo Group με 60+ έτη τεχνογνωσία στη χρήση και αντοχή υλικών και 30ετή εμπειρία με σκυλιά σχεδόν όλων των φυλών, μελέτησε, σχεδίασε και κατασκεύασε το ΙQ BOX VAN το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών αλλά και Δημοσίων φορέων. Το ΙQ BOX VAN με προαιρετικό εξοπλισμό: εξαερισμού, θερμομόνωσης, ράμπας, φορείου τραυματισμένων ζώων, φαρμακείου και υπερσύγχρονα συστήματα απολύμανσης (Μόρβας, Τύφου, Covid19), αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για τον επαγγελματία. Πολυμορφικό, πολλαπλών θέσεων, εξαιρετικής αντοχής αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για τη μεταφορά πολλών σκύλων ταυτόχρονα. Τέλος, με ειδικές τροποποιήσεις προσφέρεται στους Δήμους για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος των αδέσποτων ζώων τόσο για την περισυλλογή όσο και για τη μεταφορά τους.