Κρατήστε με ενήμερο για τα Pet Awards 2025

Volos Veterinary Specialists

Η Volos Veterinary Specialists είναι μία κτηνιατρική κλινική στα πρότυπα των πιο σύγχρονων κτηνιατρικών κλινικών της Ευρώπης. Απαρτίζεται από μία ομάδα εξειδικευμένων κτηνιάτρων και νοσηλευτών ζώων. Στις εγκαταστάσεις της υπάρχει όλος ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός για γρήγορες και ακριβείς διαγνώσεις. Πρόσφατη προσθήκη ο πρώτος, και μοναδικός στη Θεσσαλία, αξονικός τομογράφος για χρήση στα ζώα συντροφιάς. Εδρεύει στο Βόλο και εξυπηρετεί τα πιο δύσκολα χειρουργικά και παθολογικά περιστατικά από όλη τη Θεσσαλία, τα οποία χρειάζονται μία πιο ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη διαχείριση. Το 2022 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως αναγνώριση του υψηλού επιπέδου σύγχρονης παροχής, αναγνώρισε τη Volos Veterinary Specialists ως συνδεδεμένο-συμπράττον κέντρο κλινικής εκπαίδευσης στην ιατρική των ζώων συντροφιάς του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.